Rakovina prsu

Rakovina prsu je nejčastějším onkologickým onemocněním českých žen. V roce 2010 jím onemocnělo 6 500 žen a 1 600 žen na něj zemřelo1. Díky preventivním prohlídkám je v současné době možné odhalit rakovinu prsu včas, což oproti dřívějšku snižuje úmrtnost na tuto diagnózu.

Rizikové faktory rakoviny prsu

 • věk nad 60 let,
 • rakovina prsu u nejbližších příbuzných (rodiče, sourozenci, děti), genetické dispozice k onemocnění,
 • časná první menstruace (před 12. rokem věku), pozdní menopauza (po 50 roce věku),
 • dlouhodobá hormonální léčba po menopauze,
 • pozdější věk narození prvního dítěte,
 • alkoholismus, kouření, nezdravý životní styl.

Riziko rakoviny prsu významně závisí na délce kojení a počtu dětí. Podle studie publikované v roce 2002 se  s každým narozeným dítětem ženě snižuje riziko rakoviny prsu o 7 % a o další 4,3 % za každý rok kojení dítěte.2

Příznaky rakoviny prsu

Rakovina prsu se v počátečních stádiích projevuje často jako hmatatelná bulka v prsu, popř. jako tvrdší místo ve srovnání se zbytkem prsu. Bulka obvykle není bolestivá a může se po zatlačení prsty pohybovat. V pozdějších fázích je již spojená s hrudní stěnou a nepohybuje se. Příznakem rakoviny prsu však může být také změna velikosti nebo tvaru prsu, změny na pokožce na prsech nebo změna tvaru či barvy prsních bradavek. V některých případech se objevuje výtok z bradavek. Rakovina se může objevit nejen v prsech, ale také v lymfatickým žlázách v podpaží, kde má také nejčastěji podobu drobné bulky. Podrobněji o příznacích rakoviny prsu viz náš článek Příznaky rakoviny prsu.

Diagnostika rakoviny prsu

Nejdůležitější v diagnostice rakoviny prsu jsou preventivní opatření, protože onemocnění probíhá na počátku často bezpříznakově nebo jen s neurčitými příznaky. Ženy by měly provádět samovyšetření prsu pohmatem alespoň jednou měsíčně, o kontrolu mohou také požádat svého gynekologa nebo praktického lékaře. Ve věku nad 45 let pak zdravotní pojišťovny hradí ženám mamografické vyšetření prsů každé dva roky.

Pokud se při samovyšetření nebo na mamografu objeví podezřelá bulka, obvykle následuje ultrazvukové vyšetření, které pomůže určit, zda je bulka naplněná tekutinou, a jde tedy pouze o cystu, nebo jde o pevnou tkáň, která vyžaduje další vyšetření pomocí biopsie. Při biopsiise z postiženého místa odebere tenkou jehlou vzorek (někdy je odstraňována celá bulka), který se poté analyzuje v laboratoři. Pokud je potvrzena rakovina, jsou nutná další vyšetření pro určení typu a stadia onemocnění, obvykle jsou to odběr krve, magnetická rezonance a scintigrafie kostí.

Stadia rakoviny prsu

 • Stadium 0 – rané stadium rakoviny prsu, nádor neprorůstá do okolní tkáně.
 • Stadium 1 – nádor má velikost do 2 cm, nejsou postiženy lymfatické uzliny.
 • Stadium 2 – nádor má velikost mezi 2 a 5 cm, lymfatické uzliny mohou, ale nemusí být postiženy.
 • Stadium 3 – nádor je větší než 5 cm, lymfatické uzliny jsou postiženy, bez vzdálených metastáz.
 • Stadium 4 – nádor se šíří (metastázuje) do dalších orgánů, velikost nádorů může být různá.

Léčba rakoviny prsu

Chirurgická léčba – je téměř vždy součástí léčby rakoviny prsu, rozsah operace závisí na stadiu a typu nádoru. Může jít pouze o odstranění nádoru a okolní tkáně (lumpektomie), odstranění části prsu (částečná mastektomie) nebo odstranění celého prsu (úplná mastektomie). Pokud je odstraňován celý prs a přilehlé mízní uzliny v podpaží, je operace nazývána modifikovaná radikální mastektomie.

Radioterapie – obvykle se používá po odstranění nádoru z prsu. Cílem je zničit zbývající rakovinné buňky z okolí odstraněného nádoru. S rostoucím věkem se snižuje pravděpodobnost znovupropuknutí nemoci na stejném místě, starším ženám proto lékaři v některých případech radioterapii nedoporučují, vzhledem k silným vedlejším účinkům (únava, otoky).

Chemoterapie – chemoterapií lze usmrtit nádorové buňky, které nebyly odstraněny chirurgickou léčbou a radioterapií. Obvykle se používá u vyšších stadií onemocnění, při kterých se onemocnění rozšířilo mimo prsy.

Hormonální léčba a imunoterapie – moderní doplňkové metody léčby rakoviny prsu. Jejich použití je přínosné pouze pokud jsou nádorové buňky k této léčbě vnímavé, což se dá předem zjistit jejich rozborem v laboratoři.

Vyhlídky na dožití při onemocnění rakovinou prsu

Vyhlídky pacientů s rakovinou prsu na přežití závisí na tom, v jakém stadiu je rakovina diagnostikována. Pokud je rakovina objevena v počátečním stadiu a nejsou zasaženy lymfatické uzliny je naděje na přežití následujících 5 let více než 90%3.

Profylaktická mastektomie

Profylaktická mastektomie je preventivní odstranění prsů, aby se předešlo případnému onemocnění rakovinou prsu. Provádí se prozatím jen výjimečně u žen, které mají z genetických rozborů zjištěno vysoké riziko tohoto onemocnění.

Zdroje:

1 http://www.uzis.cz/system/files/novot2010.pdf

2 http://blog.maminkam.cz/kojeni-jako-prevence-rakoviny-prsu

3 Beers, Mark H., MD. The Merck Manual of Health & Aging, USA: Merck & Co., Inc.

http://www.linkos.cz/nadory-prsu-c50/o-nadorech-prsu/