Jaké jsou možnosti léčby obezity?

Obezita je chronické onemocnění, charakterizované zvýšenými zásobami tělesného tuku. V praxi se hodnotí pomocí indexu tělesné hmotnosti (Body Mass Index – BMI). Základním cílem při léčbě pacienta s nadváhou (BMI 25–30) či obezitou (BMI nad 30) je změnit stravovací návyky a životní styl jedince. Proto je předpokladem úspěšné léčby obezity dostatečná motivace pacienta k léčbě. Bohužel, přes veškerou osvětu a dietismus má stále více obyvatel ČR (více než 63 %) nadváhu a téměř 27 % obyvatel trpí obezitou.

Na léčbě obezity se podle její závažnosti a přidružených onemocnění podílí v závislosti na klinickém stavu konkrétního pacienta řada odborníků – praktický lékař, internista, endokrinolog, diabetolog, nutriční terapeut, psychiatr, chirurg, ortoped, rehabilitační lékař, fyzioterapeut a další. Ošetřujícím lékařem indikovaná léčba je hrazena v souladu s platnou vyhláškou ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Terapie obezity má být vždy komplexní. Vedle farmakoterapie a chirurgické léčby, která je vyhrazena pro závažnější případy, zahrnuje nízkoenergetickou redukční dietu, pohybovou aktivitu, případně podpůrnou psychologii. Lázeňská léčba je hrazena jen u dětí.

Redukční dieta musí být vyvážená, přiměřená energetickému výdeji a dodržována dlouhodobě. Její složení a energetický obsah musí odrážet věk, pohlaví, jídelní zvyklosti a další individuální charakteristiky jedince. Měla by být stanovena zvlášť pro jednotlivého pacienta – pojišťovna proto hradí v indikovaných případech i služby nutričního terapeuta. Pravidelná pohybová aktivita je nedílnou součástí komplexní léčby obezity a je považována za jednu z klíčových složek. Charakter, intenzitu a dobu trvání fyzické aktivity je třeba volit s ohledem na věk jedince, stupeň obezity a na přítomnost komplikujících onemocnění (cukrovka, vysoký krevní tlak, astma atd.). Klienti VZP mohou na pravidelné pohybové aktivity nebo na sestavení jídelníčku lékařem získat příspěvek z fondu prevence.

Při léčbě obezity je možné využít i farmakoterapii. Česká obezitologická společnost doporučuje podávání léků v léčbě obezity u pacientů s BMI vyšším než 30 nebo u pacientů s BMI vyšším než 27, u nichž se vyskytují závažná zdravotní rizika související s nadváhou, a také u pacientů, kde selhala dietní, pohybová a psychoterapeutická léčba. Kritériem účinnosti léků proti obezitě je hmotnostní pokles alespoň o 5 % výchozí váhy během tříměsíčního podávání.

Část nemocných trpících zvláště závažnými formami obezity je za přesně nadefinovaných kritérií indikována k chirurgickému řešení. Bariatrická chirurgie je vhodná při splnění indikačních kritérií u pacientů s BMI nad 40 nebo u pacientů s BMI vyšším než 35, kteří mají zároveň cukrovku, metabolická onemocnění, kardiorespirační choroby či onemocnění kloubů. Bariatrické operace se dělí na výkony restriktivního typu (snížení příjmu potravy), což je v principu zmenšení objemu žaludku, další typ operace omezuje energetickou absorpci. Bariatrické operace jsou však vždy součástí komplexní léčby a po jejich absolvování je nezbytně nutná další spolupráce pacienta – musí dodržovat specifický režim, například 5–6x denně malé porce či oddělovat pitný režim od jídla. Jsou-li indikované ze zdravotních důvodů, jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Zdroj: www.vzp.cz

1 komentář u „Jaké jsou možnosti léčby obezity?“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *