Biopsie prsu

Pokud je v prsu při mamografickém vyšetřeníobjeven podezřelý útvar, následuje obvykle biopsie prsu, která potvrdí nebo vyvrátí diagnózu rakoviny prsu. Biopsie spočívá v odebrání malého vzorku tkáně z útvaru v prsu. Poté je vzorek analyzován v laboratoři.

Příprava na biopsii prsu

Před vyšetřením není potřeba žádná zvláštní příprava, je možné se napít a najíst. Pokud užíváte nějaké léky, poraďte se o jejich užívání před zákrokem se svým lékařem. Lékaře také upozorněte na případné alergie, zejména na desinfekci nebo lokální anestetikum.

Jak biopsie prsu probíhá

Biopsie je prováděna vleže, s lokálním umrtvením pomocí injekce s anestetickou látkou. Biopsie může mít dvě podoby:

  • biopsie tenkou jehlou nebo tzv. core jehlou s vystřelovacím hrotem, která se podobá odběrům krve,
  • chirurgická biopsie, při které je buď odebrán jen vzorek tkáně nebo může být odstraněn celý útvar.

Způsob provedení biopsie určuje lékař podle velikosti a umístění útvaru.

Biopsie prsu trvá zhruba 30 až 60 minut. Po zákroku se vyhněte větší fyzické námaze alespoň po dobu 12 hodin.

Komplikace biopsie prsu

Komplikací biopsie prsu může být krvácení, modřiny nebo infekce v místě vpichu. Nejčastější komplikací je modřina, která se objevuje až u desetiny1 provedených biopsií.

Co následuje po biopsii prsu

Po biopsii odešle lékař odebraný vzorek do laboratoře, kde je provedeno mikroskopické vyšetření k určení druhu tkáně. Výsledek je znám do několika dní. Pokud je potvrzena rakovina prsu, jsou nutná další vyšetření pro určení typu a stadia onemocnění, obvykle jsou to odběr krve, magnetická rezonance a scintigrafie kostí.

Zdroje:

Litin, Scott, M.D. Mayo Clinic Family Health Book, 4. vydání, Rochester: Mayo Clinic, 2009

http://www.mamo.cz/index.php?pg=pro-verejnost–mamograficke-vysetreni

1 https://www.mou.cz/biopsie-prsu-metoda-ktera-vam-udela-jasno/t4370

https://www.fnplzen.cz/pracoviste/inc/rdgb/INS_0459_01.pdf