Zenkerův divertikl

Zenkerův divertikl vzniká v horní části jícnu těsně pod horním jícnovým svěračem. Je častější u lidí ve vyšším věku. Jedná se o výchlipku stěny jícnu způsobenou zvýšeným napětím stěny jícnu. Výchlipka se podobá kapse a může narušovat průchod potravy jícnem, protože se v ní potrava zachytává. To může způsobovat potíže při polykání a vyvolávat návrat potravy do úst brzy po jídle. Pokud je divertikl velký, může v něm potrava zůstávat i několik dní a způsobovat zápach z úst. Někdy je možné pozorovat vyklenutí na krku během polykání, časté jsou také bublavé zvuky při polykání. Zenkerův divertikl zvyšuje riziko vdechnutí potravy a s tím spojené riziko zápalu plic.

Diagnostika a léčba Zenkerova divertiklu

Divertikl se diagnostikuje pomocí gastroskopie nebo rentgenovým vyšetřením polykacího aktu.  Pokud divertikl způsobuje potíže, je řešením operační léčba.

Zdroje:

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Zenker%C5%AFv_divertikl

Beers, Mark H., MD. The Merck Manual of Health & Aging, USA: Meck & Co., Inc.

Litin, Scott, M.D. Mayo Clinic Family Health Book, 4. vydání, Rochester: Mayo Clinic, 2009