Refluxní choroba jícnu

Občasné pálení žáhy je neškodný jev, který zná téměř každý. Pokud se však pálení žáhy objevuje denně, může jít o refluxní chorobu jícnu, která vyžaduje odbornou léčbu.

Jícen je trubice, kterou prochází potrava z úst do žaludku. Příčinou refluxní choroby jícnu je špatně fungující dolní jícnový svěrač, který odděluje jícen od žaludku. U zdravého člověka se jícnový svěrač po přijetí potravy do žaludku uzavře. Pokud jsou však svaly jícnového svěrače oslabené, dostává se obsah žaludku zpět do jícnu a kvůli své kyselosti zde dráždí sliznici. To způsobuje nepříjemný pocit nazývaný pálení žáhy.

Příznaky refluxní choroby jícnu

 • pálení žáhy – je nejčastějším příznakem refluxní choroby jícnu, projevuje se jako pálivá bolest za hrudní kostí, bolest často postupuje od žaludku nahoru směrem ke krku,
 • návrat kyselých žaludečních šťáv do krku a úst – často je to při ulehnutí nebo naopak zvýšeném pohybu brzy po jídle, popř. při předklonu,
 • obtíže při polykání – refluxní choroba jícnu může způsobit zúžení jícnu, které komplikuje polykání potravy.

U starších lidí typické příznaky často zcela chybí nebo je bolest na hrudi zaměňována za bolest při srdečním onemocnění. Onemocnění je častější u mužů, u obézních osob, kuřáků a častých konzumentů alkoholu, u osob trpících hiátovou hernií, astmatiků a diabetiků1.

Komplikace refluxní choroby jícnu

 • vdechnutí potravy – obtíže při polykání mohou vést ke vdechnutí potravy a vyvolat tak kašel nebo chrapot, dlouhodobě může vdechování potravy způsobit záněty dýchacích cest,
 • vznik vředů na sliznici jícnu – dlouhodobé vystavení sliznice jícnu žaludečním kyselinám může vést až ke vzniku vředů. Vředy bývají bolestivé a komplikují polykání potravy, vzácně mohou i krvácet,
 • zánět a zúžení jícnu – v místech, která jsou vystavena žaludečním kyselinám, může vzniknout zánět, který poškodí sliznici jícnu. Na sliznici mohou vzniknou jizvy, které zužují jícen,
 • vznik Barrettova jícnu – trvalý zánět sliznice v jícnu může vést až k přeměně normální sliznice na sliznici podobnou sliznici tenkého střeva. Tento jev se nazývá intestinální metaplazie. Místo s takto změněnou sliznicí se nazývá Barrettův jícen a obvykle se nachází v dolní části jícnu blízko žaludku. Intestinální metaplazie je nebezpečná, protože výrazně zvyšuje riziko rakoviny jícnu. Více viz náš článek Barrettův jícen,
 • podvýživa – pacienti s refluxní chorobou jícnu mohou kvůli bolestivosti omezovat příjem potravy a jsou ohroženi podvýživou.

U starších osob jsou komplikace častější než u mladších pacientů2.

Diagnostika refluxní choroby jícnu

Diagnostika a léčba refluxní choroby jícnu patří do rukou lékaře gastroenterologické ambulance. Refluxní choroba jícnu je často diagnostikována pouze na základě typických příznaků, zejména častého pálení žáhy. Stav jícnu a žaludku je možné ověřit endoskopickým vyšetřením (gastroskopií). Při gastroskopii je možné odebrat vzorky sliznice k dalšímu rozboru. Dalšími možnými vyšetřeními jsou jícnová pH-metrie (měření pH v jícnu obvykle po dobu 24 hodin) nebo rentgen jícnu a žaludku po požití kontrastní látky.

Léčba refluxní choroby jícnu

Režimová a dietní opatření:

 • ukončení kouření a omezení konzumace alkoholu – nikotin z tabáku a alkohol zhoršují fungování dolního jícnového svěrače. Pokud přestanete kouřit a pít alkohol, může dojít ke zlepšení refluxní choroby jícnu,
 • snížení váhy – větší objem tuku v břišní části těla tlačí na žaludek a zhoršuje reflux žaludečního obsahu do jícnu,
 • omezení konzumace nápojů a jídel, která zhoršují reflux – omezit byste měli konzumaci tučných a silně kořeněných jídel, kávy, čokolády, cibule, česneku, rajčat a paprik a jídel s obsahem pepermintu nebo zázvoru. Problémy mohou zhoršovat také citrusy a ovocné džusy,
 • konzumace menších porcí – při příliš naplněném žaludku je větší pravděpodobnost refluxu potravy do jícnu. Nedoporučujeme však neustálé pojídání velmi malých porcí jídla, žaludek by měl mít možnost přijatou potravu v klidu strávit,
 • zvýšení hlavové části postele – podložení nohou postele v hlavové části alespoň o 10 cm může pomoci od nočních problémů s refluxem,
 • po jídle zůstat ve vzpřímené pozici alespoň 2 hodiny a nejíst alespoň 2 hodiny před nočním spánkem – poloha v leže usnadňuje reflux potravy do jícnu, lehat byste si proto měli až po vyprázdnění žaludku, což je asi 2 až 3 hodiny po jídle. Také není vhodné cvičit ihned po jídle,
 • nenoste příliš těsné oblečení – oblečení těsné v oblasti trupu zvyšuje tlak na žaludek.

Farmakologická léčba:

 • antacida – při občasném pálení žáhy nebo jednorázovém zhoršení refluxní choroby jícnu lze užít antacida, která snižují kyselost žaludečního obsahu, např. Rennie nebo Gaviscon. Při dlouhodobém užívání mohou tyto léky vyvolávat žaludeční obtíže (průjem nebo zácpu podle typu přípravku),
 • inhibitory protonové pumpy – nejčastěji používané léky na refluxní chorobu jícnu, je možné je užívat pouze na lékařský předpis, obvykle je nutné je užívat dlouhodobě, u starších osob často stačí nižší než obvyklá dávka2,
 • H2-blokátory – předepisuje je vždy lékař, méně účinné než inhibitory protonové pumpy, ale u některých nemocných mohou být vhodnější. U starších pacientů s onemocněním mozku je třeba sledovat, zda nezhoršují jejich onemocnění, vedlejším účinkem může být zmatenost nebo zhoršení poznávacích funkcí2,
 • prokinetika – u starších osob jsou vzhledem k nežádoucím účinkům vhodné pouze některé přípravky z této skupiny.

Chirurgická léčba:

Uplatňuje se u pacientů, u kterých potíže přetrvávají i přes farmakologickou léčbu a režimová a dietní opatření. Nejčastěji se provádí tzv. Nissenova fundoplikace, při které se provede zúžení dolního jícnového svěrače a upraví se tvar části žaludku v okolí svěrače. Operace je obvykle prováděna laparoskopicky.

Zdroje:

Litin, Scott, M.D. Mayo Clinic Family Health Book, 4. vydání, Rochester: Mayo Clinic, 2009

2 Topinková, Eva. Geriatrie pro praxi. 1. vydání, dotisk. Praha: Galén, 2010

Beers, Mark H., MD. The Merck Manual of Health & Aging, USA: Merck & Co., Inc.

www.wikiskripta.eu/index.php/Barrettův_jícen