Rakovina tlustého střeva a konečníku

Rakovinou tlustého střeva nebo konečníku, tedy kolorektálním karcinomem, onemocní ročně v Česku zhruba 8 300 lidí1 (údaj za rok 2010). Většina pacientů je starších 60 let1. Zhruba v 60 %1 případů je onemocněním zasaženo tlusté střevo, onemocnění konečníku je méně časté.

Rizikové faktory rakoviny tlustého střeva a konečníku

 • věk nad 50 let, nadváha,
 • polypy v tlustém střevě nebo v konečníku, i když jsou průběžně odstraňovány,
 • rakovina tlustého střeva a konečníku u nejbližších příbuzných (rodiče, sourozenci, děti),
 • chronická onemocnění sliznice tlustého střeva, např. ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba,
 • nedostatek vlákniny a nadbytek tuků ve stravě,
 • nedostatek pohybu, alkoholismus a kouření.

Příznaky rakoviny tlustého střeva a konečníku

V počátečním stadiu se rakovina tlustého střeva a konečníku nemusí projevovat nijak nebo jen drobným krvácením do stolice. Později mohou být příznaky následující:

 • krev ve stolici – na počátku jde jen o drobné krvácení, které není okem viditelné, tzv. okultní krvácení,
 • změna vyměšovacích zvyklostí – může se objevit dlouhodobější zácpa nebo naopak průjem, pacient může trpět inkontinencí stolice, zúžení tlustého střeva může způsobit stužkovité zúžení stolice,
 • bolesti břicha, nadýmání, zvracení,
 • anémie, únava, nečekaný pokles váhy.

Diagnostika rakoviny tlustého střeva a konečníku

V optimálním případě je rakovina tlustého střeva nebo konečníku objevena v počáteční fázi během preventivního vyšetření. Zdravotní pojišťovny hradí pacientům preventivní test okultního krvácení ve stolici od 50 do 55 let jednou za rok, od 55 let jednou za dva roky. Test je možné také zakoupit v lékárně za cenu do 100 Kč a provést si jej i bez doporučení lékaře. Od 55 let je možné test nahradit provedením kolonoskopie jednou za 5 až 10 let. Kolonoskopie je základním vyšetřením při podezření na rakovinu tlustého střeva nebo konečníku. Kromě prohlédnutí konečníku a tlustého střeva je možné během vyšetření odebrat vzorky tkáně tlustého střeva, odstranit případné střevní polypy nebo zastavit drobná krvácení ve střevě.

Pokud je kolonoskopií a rozborem vzorků potvrzena rakovina tlustého střeva nebo konečníku, jsou prováděna další vyšetření, např. odběry krve, CT (počítačová tomografie), magnetická rezonance, ultrazvukové vyšetření, popř. rentgenové vyšetření srdce a plic. Tato vyšetření mají především za cíl odhalit, zda se rakovina již rozšířila do dalších orgánů v těle.

Stadia rakoviny tlustého střeva a konečníku

 • Stadium 0 – nádor je přítomen jen na vnitřní sliznici tlustého střeva.
 • Stadium 1 – nádor prorůstá do stěny tlustého střeva.
 • Stadium 2 – nádor prorůstá až do vnějších vrstev tlustého střeva.
 • Stadium 3 – nádor se rozrůstá přes vnější vrstvy tlustého střeva až do okolních lymfatických uzlin.
 • Stadium 4 – nádor se šíří (metastázuje) do dalších orgánů, např. jater, plic nebo vaječníků.

Léčba rakoviny tlustého střeva a konečníku

Léčba rakoviny tlustého střeva a konečníku závisí na tom, jak časně je rakovina diagnostikována. Prvním opatřením je obvykle operace, při které je odstraněn nádor a okolní tkáň. V nižších stadiích je odstraňovaná oblast malá a střevo může nadále fungovat jako dříve. V pokročilých stadiích nemoci je nutné odstranit velký úsek tlustého střeva a vytvořit vývod přes otvor v břišní stěně. Toto vyvedení tlustého střeva přes břišní stěnu se nazývá kolostomie. Kolostomie může být pouze dočasná, než dojde k zahojení operované části tlustého střeva, nebo trvalá. Pokud se rakovina rozšířila vně tlustého střeva a vytvořila metastázy v okolních orgánech, je nutná chemoterapie, popř. radioterapie. Novinkou je cílená biologická léčba, která doplňuje chemoterapii.

Vyhlídky na dožití při onemocnění rakovinou tlustého střeva a konečníku

Vyhlídky pacientů s rakovinou tlustého střeva nebo konečníku na přežití závisí na tom, v jakém stadiu je rakovina diagnostikována. Pacienti ve stadiu 0 mají 95% naději, že přežijí následujících 5 let, u pacientů ve stadiu 2 je tato naděje 55 až 85 % a z pacientů ve stadiu 4 se následujících 5 let dožije pouze 1 %.2 Po ukončení léčby je pacient dlouhodobě sledován, aby bylo možné včas odhalit případný návrat nemoci.

Možnosti prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku

 • zdravá strava s nízkým obsahem tuku (především živočišného) a bohatá na vlákninu,
 • pravidelný pohyb a udržování zdravé váhy,
 • rozumná konzumace alkoholu a nekuřáctví,
 • pravidelné preventivní prohlídky po 50. roce věku.

Zdroje:

1 http://www.uzis.cz/system/files/novot2010.pdf

2 Beers, Mark H., MD. The Merck Manual of Health & Aging, USA: Merck & Co., Inc.

http://www.linkos.cz/nadory-travici-trubice-jicen-zaludek-tenke-strevo-tluste-strevo-konecnik-rit-c15-21/o-nadorech-tlusteho-streva-a-konecniku/

http://www.kolorektum.cz/index.php?pg=pro-verejnost–kolorektalni-karcinom