Přechod (klimakterium) a menopauza

Jako menopauza se označuje ukončení pravidelného menstruačního krvácení u žen. Menopauza je potvrzena, pokud je žena bez menstruace 12 měsíců v řadě. K menopauze dochází obvykle mezi 45. a 55. rokem věku, průměrný věk je 51 let.1

Přechod (klimakterium) je období před menopauzou, kdy žena ještě menstruuje, ale už se objevují příznaky blížící se menopauzy. Toto období obvykle začíná po čtyřicítce a může trvat několik let.

Příznaky blížící se menopauzy

 • nepravidelná menstruace, může být častější nebo naopak méně častá než v předchozím období,
 • změny menstruačního krvácení, krvácení může mít jinou délku nebo sílu,
 • návaly horka,
 • noční pocení,
 • suchost poševní sliznice,
 • změny libida (chuti na sex),
 • zhoršení kvality vlasů,
 • nespavost,
 • náhlé změny nálad,
 • změna rozložení tuku v těle, úbytek tuku v oblasti prsou, nárůst objemu v pase,
 • úbytek svalové hmoty.

Příčiny menopauzy

V období přechodu žena postupně ztrácí schopnost otěhotnět. Vaječníky se zmenšují, ovulace se stává nepravidelnou a hladiny ženských pohlavních hormonů kolísají. Na začátku přechodu je obvyklé zkrácení menstruačních cyklů, zatímco s blížící se menopauzou se cykly obvykle prodlužují, až vymizí zcela.

Kdy kontaktovat lékaře

Přechod je přirozený proces probíhající v těle každé ženy, přesto byste měly o příznacích blížící se menopauzy vždy informovat lékaře. Zvlášť pokud se u vás objeví např. velmi silné nebo velmi dlouhé menstruační krvácení, cyklus je zkrácen na méně než 21 dní nebo špiníte či krvácíte během cyklu. Ani po menopauze nezapomínejte na preventivní gynekologické prohlídky.

Předčasná menopauza

Jako předčasná menopauza se označuje menopauza objevující se před 40. rokem věku. Předčasná menopauza s sebou nese zdravotní rizika vyplývající z toho, že žena stráví více let s nízkými hladinami ženských pohlavních hormonů, zejména estrogenu a progesteronu. To s sebou nese zejména zvýšené riziko osteoporózy a kardiovaskulárních onemocnění.

Předčasnou menopauzu může vyvolat také chemoterapie nebo radiační léčba. Ženy, které plánují ještě v budoucnu otěhotnět, a zároveň musí podstoupit léčbu rakoviny, by proto měly dostat možnost nechat si zmrazit vajíčka či embrya na některé z klinik asistované reprodukce.

Pokud u vás dochází k vynechání menstruace nebo se menstruace výrazně opožďuje, konzultujte to se svým lékařem. Některé příčiny vynechání menstruace jsou léčitelné, popř. je na místě alespoň hormonální léčba snižující rizika předčasné menopauzy.

Menopauza po odstranění vaječníků nebo dělohy

Odstranění vaječníků (tzv. ovarektomie) způsobí okamžité zastavení menstruačních cyklů a žena tak prodělává menopauzu ze dne na den. Příznaky menopauzy jsou v takovém případě často prudší než při přirozeném několikaletém nástupu menopauzy. Před operací se proto vždy poraďte s lékařem o vhodné hormonální léčbě. Hormonální léčba je vhodná také proto, že delší doba života po menopauze s sebou nese stejná rizika jako u předčasné menopauzy, tj. zejména zvýšené  riziko osteoporózy a kardiovaskulárních onemocnění.

Pokud je operačně odstraňována jen děloha (tzv. hysterektomie) a vaječníky jsou v těle ženy zachovány, dojde k zastavení menstruačního cyklu také okamžitě, ale vaječníky ještě mohou nějaký čas pokračovat ve své hormonální činnosti. Příznaky menopauzy se tím mohou o nějaký čas odložit, ale i tak zřejmě platí, že funkce vaječníků v tomto případě zanikne dříve, než by tomu bylo bez odstranění dělohy.

Zdroje:

Litin, Scott, M.D. Mayo Clinic Family Health Book, 4. vydání, Rochester: Mayo Clinic, 2009

http://www.nia.nih.gov/health/publication/menopause-time-change/introduction

http://lekarske.slovniky.cz/pojem/menopauza