Pomůcky pro ženy po odstranění prsu hrazené pojišťovnou

Po odstranění prsu má pacientka nárok na pooperační mammární epitézu. Na poukaz ji předepisuje chirurg nebo onkolog/hematolog a pojišťovna hradí 1 kus v rámci jedné operace. Maximální úhrada od pojišťovny je stanovena na 500 Kč, zbytek si pacientka případně doplácí – existují ale levnější, plně hrazené. Maximální úhrada pojišťovny totiž vždy vychází ze základního provedení daného zdravotnického prostředku, což je takové provedení, které po medicínské stránce plně funkčně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti. Platí přitom podmínka, že takový zdravotnický prostředek je skutečně dostupný na trhu.

Následně může být žena vybavena trvalou mammární epitézou. Pojišťovna hradí 1 kus za 2 roky. Částka poskytovaná z veřejného zdravotního pojištění je maximálně 1 800 Kč a poukaz v tomto případě vystavuje i praktický lékař. Konkrétní kód epitézy doplňuje na poukaz až dodavatel, dle typu a tvaru vhodného pro pacientku. I zde se najdou epitézy plně hrazené, ba i levnější než 1 800 Kč. Pokud si z nich žena nevybere, musí si finančně nákladnější epitézu do plné ceny doplatit. Pacientce, která po léčbě a operaci trpí lymfatickým otokem, pojišťovna na základě vystaveného poukazu hradí až 3 000 Kč za mammární samolepící epitézu, opět ve frekvenci maximálně 1 kus za 2 roky. Předepsat ji mohou odborná angiologická a lymfologická pracoviště nebo lékař s odborností onkologie a hematologie.

Při lymfatickém otoku a lymfedému prsu, podpaží a/nebo hrudní stěny, k němuž může po operaci nebo po radioterapii dojít, poskytne pojišťovna ženě dále částku až 1 300 Kč (1x ročně) na kompresivní podprsenku. Předepisuje ji lékař s odborností chirurgie nebo onkologie a hematologie.

Hrazeny jsou dále kompresní návleky na lymfedém paží, a to maximálně 2x za rok. Předepsány mohou být pacientkám po operaci nádorových onemocnění prsu, u nichž vznikl lymfatický otok po odstranění podpažních uzlin a ozařování. Návlek lze předepsat až po ukončení léčení na specializovaném pracovišti. U návleků existují různé třídy komprese podle rozsahu a závažnosti lymfedému, přičemž maximální úhrada z veřejného zdravotního pojištění opět vychází z ceny zdravotnického prostředku dané třídy komprese v základním provedení, plně funkčním a nejméně ekonomicky náročném.

Pacientka má také z veřejného zdravotního pojištění nárok na příspěvek na paruku, jestliže v důsledku léčby svého onemocnění přišla o vlasy. Předepsat ji na poukaz mohou lékaři odbornosti onkologie a hematologie, dermatovenerologie nebo interní lékařství (obecně se nejedná jen o ztrátu vlasů po léčbě onkologického onemocnění, ale i o další případy). Pojišťovna hradí 1 000 Kč na jeden kus paruky za jeden rok. Na trhu jsou na výběr paruky z různého materiálu, v různé kvalitě a v různých cenových relacích. Někteří výrobci, resp. prodejci navíc poskytují při prodeji paruk na základě zdravotního poukazu slevu z ceny.

Zdroj: www.vzp.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *