Čaje o páté – podpůrné skupiny pro rodiny pečující o seniora s demencí

Česká alzheimerovská společnost organizuje v Praze a v dalších městech České republiky podpůrné skupiny pro rodiny, které doma pečují o seniora se syndromem demence. Tato setkání se nazývají Čaje o páté a probírají se na nich např. následující témata*:

  • diagnóza, průběh nemoci, léčba,
  • jednání nemocného vůči rodině, přístup k nemocnému, ovlivnění vztahů v rodině,
  • psychické a fyzické problémy nemocného i pečujícího,
  • možnosti podpůrné terapie a rehabilitace, nácvik soběstačnosti,
  • sociálně-právní pomoc (příspěvky na péči, mimořádné příspěvky), nabídka péče a pobytů mimo rodinu.

V Praze se akce konají dvakrát měsíčně, trvají obvykle dvě hodiny a účastní se jich do 15 účastníků. Více informací a kontakty na organizátorky pražské skupiny najdete na http://www.alzheimer.cz/sluzby-cals/caje-o-pate/

*Zdroj: E. Jarolímová, H. Nováková – Význam podpůrné (svépomocné) skupiny pro rodinné pečující o seniora se syndromem demence, časopis Geriatrie a gerontologie, 3/2013.

ir

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.