Osteodenzitometrie

Osteodenzitometrie je vyšetření, při kterém se pomocí rentgenových paprsků měří hustota kostní hmoty. Výsledek se porovnává s průměrnou hodnotou u zdravé dospělé osoby, popř. s průměrnou hodnotou osob stejného věku a pohlaví. Osteodenzitometrie se používá především k diagnostice a sledování vývoje osteoporózy.

Jak osteodenzitometrie probíhá

Vyšetření trvá zhruba 15 minut a je bezbolestné. Před vyšetřením je možné jíst a není potřeba žádná zvláštní příprava. Vyšetření se provádí buď v sedě, pokud je snímáno předloktí ruky, nebo vleže, pokud je snímána bederní páteř nebo kyčle. Po vyšetření nejsou potřeba žádná zvláštní opatření.

Výsledky osteodenzitometrie – T-skóre

Výsledky jsou k dispozici okamžitě po vyšetření. Přístroj na základě měření stanoví tzv. T-skóre, což je směrodatná odchylka hustoty kostní hmoty pacienta od průměrné hodnoty u osob stejného pohlaví ve věku 25 až 30 let. V tomto věku je hustota kostní hmoty na svém maximu a proto se používá jako základ pro výpočet.

T-skóre může nabýt hodnot:

  • vyšší než 0 – hustota kostní hmoty pacienta je vyšší než průměrná hodnota,
  • 0 až -1 – hustota kostní hmoty pacienta je mírně nižší než průměrná hodnota, což obvykle znamená uspokojivý výsledek, pokud se jedná o staršího pacienta. Tato hodnota znamená nízké riziko zlomenin,
  • -1 až – 2,5 – nejedná se ještě o osteoporózu, ale je zde vyšší riziko zlomenin. Varujícími příznaky jsou zlomeniny v anamnéze a rychlé změny skóre směrem dolů,
  • nižší než – 2,5 – znamená osteoporózu, vysoké riziko zlomenin a nutnost léčby.

U starších pacientů je informačně přínosné i tzv. Z-skóre, které je vypočteno jako směrodatná odchylka hustoty kostní hmoty pacienta od průměrné hodnoty u osob stejného pohlaví a věku.

Zdroje:

Topinková, Eva. Geriatrie pro praxi. 1. vydání, dotisk. Praha: Galén, 2010

Litin, Scott, M.D. Mayo Clinic Family Health Book, 4. vydání, Rochester: Mayo Clinic, 2009

Beers, Mark H., MD. The Merck Manual of Health & Aging, USA: Merck & Co., Inc.

http://www.cls.cz/dokumenty2/os/r149.rtf