Jak přispívá VZP na naslouchátka

Výše úhrad zdravotnických prostředků včetně sluchadel je určena platnou legislativou (zákon č. 48/1997 Sb., příloha č. 3, oddíl C) a VZP stejně jako ostatní zdravotní pojišťovny hradí pouze legislativou nastavenou výši příspěvku. Jako tvůrce Úhradového katalogu zdravotnických prostředků, do kterého dodavatelé zařazují jednotlivé typy sluchadel, však VZP zároveň dbá, aby v každé kategorii sluchadel (tedy pro každý věk a tíži sluchové vady) bylo k dispozici sluchadlo bez doplatku pacienta.

Zdravotní pojišťovny přispívají na zakoupení sluchadel jednou za 5 let, u dětí do 18 let na 2 kusy sluchadel, u dospělých na jeden kus. Částka se liší podle závažnosti sluchové vady a též dle věku. U dospělých je úhrada stanovena u sluchadel pro vzdušné vedení na 2 700 Kč (pro středně těžkou nedoslýchavost od 40 do 59 dB), resp. 3 900 Kč (pro těžkou nedoslýchavost od 60 do 79 dB), resp. 5 100 Kč (pro velmi těžkou nedoslýchavost, zbytky sluchu a hluchotu). Úhrada ve výši 6 800 Kč by pacientovi náležela na sluchadlo pro kostní vedení, které se poskytuje ve specifických případech a jen se souhlasem revizního lékaře.

Sluchadlo vám nemůže předepsat praktický lékař, ale jen specialista – smluvní lékař odbornosti foniatrie nebo smluvní lékař odbornosti otorinolaryngologie, který vlastní osvědčení Společnosti ORL opravňující jej k přidělování sluchadel hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Sluchadla, příslušenství a ostatní foniatrické pomůcky se předepisují na speciální Poukaz na foniatrickou pomůcku. Lékař zde musí přesně uvést kód příslušné indikační skupiny s maximální úhradou pojišťovny a konkrétní kód navrhované foniatrické pomůcky. Výběr přitom není jednoduchou záležitostí. K dispozici jsou jak sluchadla, na která není třeba doplácet, tak sluchadla s různou výší doplatku. Ta finančně náročnější často disponují i funkcemi, které nejen kompenzují sluchovou vadu, ale mohou zajistit lepší komfort uživatele. Jedná se např. o voděodolná sluchadla či sluchadla umožňující komunikaci s tzv. chytrými telefony. Protože však zdravotního účelu, jehož má být poskytnutím sluchadla dosaženo, lze docílit i sluchadly levnějšími, je úhrada z veřejného zdravotního pojištění omezena na ně.

V každém případě musíte dostat k vyzkoušení sluchadla stejné kategorie nejméně od tří výrobců uvedených v Úhradovém katalogu a musí vám být také nabídnuto z každé kategorie sluchadlo bez doplatku, hrazené plně z veřejného zdravotního pojištění. Sluchadlo s doplatkem může lékař předepsat pouze po dohodě s pacientem.

Zdroj: www.vzp.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *