Fagerstömův test závislosti na cigaretách

1. Za jak dlouho po probuzení si zapálíte první cigaretu?

 • do 5 minut – 3 body
 • za 6 až 30 minut – 2 body
 • za 31 až 60 minut – 1 bod
 • po 60 minutách – 0 bodů

2. Je pro vás obtížné nekouřit na místech, kde je kouření zakázáno?

 • ano – 1 bod
 • ne – 0 bodů

3. Které cigarety byste se nejobtížněji vzdávala?

 • první ranní – 1 bod
 • kterékoli jiné – 0 bodů

4. Kolik cigaret za den vykouříte?

 • 0 – 10 cigaret – 0 bodů
 • 11 – 20 cigaret – 1 bod
 • 21 – 30 cigaret – 2 body
 • 31 a více cigaret – 3 body

5. Kouříte častěji během prvních několika hodin po probuzení než během zbytku dne?

 • ano – 1 bod
 • ne – 0 bodů

6. Kouříte i tehdy, když jste tak nemocná, že většinu dne strávíte v posteli?

 • ano – 1 bod
 • ne – 0 bodů

Hodnocení testu – součtem bodů získáme bodové rozmezí 0 – 10 bodů.

0 než 3 body – lehká závislost na tabáku. Měla byste s kouřením skončit ihned, aby se vaše závislost nezvyšovala.

4 až 6 bodů – středně těžká závislost na tabáku. Pokud s kouřením neskončíte nyní, hrozí vám těžká závislost na tabáku.

7 až 10 bodů – těžká závislost na tabáku. Nad svým kouřením nemáte kontrolu, poraďte se se svým lékařem, jak nejlépe odvyknout kouření. S velkou pravděpodobností budete potřebovat náhradní nikotinovou terapii, příp. léky na odvykání kouření, které jsou jen na lékařský předpis.

Zdroj: http://www.smokefree.hk/en/content/web.do?page=FagerstromTestofNicotineDependence