Náhradní nikotinová terapie

Náhradní nikotinová terapie je nejpoužívanější metodou pro zmírnění abstinenčních příznaků při odvykání kouření. Princip terapie spočívá v tom, že se různou formou dodávají do těla malé dávky nikotinu (bez dalších škodlivin z cigaret) a bývalý kuřák tak snadněji překoná silnou chuť na cigaretu, kterou cítí zejména na začátku odvykání. Dávky nikotinu se postupně snižují, po 3 až 6 měsících je obvykle možné terapii zcela ukončit.

Všechny přípravky jsou volně prodejné v lékárnách, cena za tříměsíční terapii záleží na množství spotřebovaných přípravků a jejich formě, u silných kuřáků může jít odhadem o ekvivalent ceny 100 balení cigaret. Některé zdravotní pojišťovny poskytují příspěvek na nákup těchto přípravků, o podmínkách se informujte u své zdravotní pojišťovny.

Formy náhradní nikotinové terapie

 • žvýkačky (Nicorette, NiiQuitin),
 • pastilky (NiiQuitin),
 • ústní sprej (Nicorette),
 • inhalátor (Nicorette),
 • náplasti (Nicorette, NiiQuitin).

Dávkování u náhradní nikotinové terapie

Při určení dávkování se řiďte především návodem v příbalovém letáku zakoupeného přípravku. Orientačně je možné se řídit tím, že množství nikotinu vstřebaného z jedné cigarety se pohybuje okolo 2 mg (1 až 3 mg v závislosti na počtu potažení, hloubce a délce inhalace, pH v ústní dutině aj.). Po vynásobení počtem cigaret vykouřených za den získáte množství nikotinu, na které bylo vaše tělo zvyklé během kouření. Při odvykání kouření je zpočátku obvykle vhodné nahradit chybějící nikotin zcela a postupně dávku snižovat. Obsah nikotinu v jednotlivých přípravcích je vyznačen na obalu, přičemž míra vstřebávání se u jednotlivých forem liší. Nikotin z náplastí se vstřebává zcela, nikotin ze žvýkaček, pastilek a ústních sprejů se vstřebává zhruba z poloviny, nejnižší je vstřebávání u inhalátorů.

Z náplastí se nikotin uvolňuje postupně, obvykle po dobu 16 nebo 24 hodin, z ostatních přípravků je vstřebán téměř okamžitě, přičemž je možné kombinovat oba způsoby během jednoho dne. U orálně přijímaných přípravků (žvýkačky, pastilky, sprej a inhalátor) se nedoporučuje současná konzumace kyselých jídel a nápojů, protože nikotin se vstřebává pouze v zásaditém prostředí.

Nežádoucí účinky náhradní nikotinové terapie

 • sucho v ústech,
 • škytavka,
 • žaludeční nevolnost – je způsobena polykáním nikotinu, který dráždí žaludeční sliznici,
 • bolesti hlavy,
 • podráždění ústní sliznice u orálně užívaných přípravků,
 • podráždění pokožky u náplastí,
 • nespavost.

Kdy je třeba se o terapii poradit s lékařem

 • pokud se léčíte s jakýmkoli chronických onemocněním nebo jste v poslední době prodělali kardiovaskulární onemocnění,
 • pokud užíváte léky, jejichž vstřebávání je ovlivněno kouřením (např. warfarin nebo léky na snižování krevního tlaku),
 • v těhotenství, při kojení, u mladistvých,
 • pokud se vám i přes užívání nikotinových přípravků nedaří s kouřením přestat,
 • pokud i přes nasazení náhradní nikotinové terapie trpíte neustupujícím chronickým kašlem.

Pokud nemůžete užívat přípravky s nikotinem nebo je u vás léčba neúčinná, existují také léky na odvykání kouření bez obsahu nikotinu, a to bupropion a vareniclin. Tyto léky jsou pouze na lékařský předpis.

Zdroje:

http://www.slzt.cz/dokumenty/dopor_postupy_pro_farmaceuty_2015.pdf

http://smokefree.gov/explore-medications