Elektronické cigarety a odvykání kouření

Většina onemocnění spojovaných s kouřením klasických cigaret vzniká v důsledku vdechování  kouře, který obsahuje velké množství jedovatých látek. Výhodou elektronických cigaret je především to, že při jejich používání je vdechována pára, nikoli kouř, a mohou tak být bezpečnější alternativou cigaret. Podmínkou však je, že se prokáže, že látky obsažené v náplních elektronických cigaret nejsou zdraví škodlivé. Při používání elektronických cigaret se také snižují rizika pasivního kouření.

Elektronické cigarety jsou často používány jako pomůcka při odvykání kouření. Lékaři však obvykle varují před následujícími skutečnostmi:

  • elektronické cigarety obsahují nikotin stejně jako běžné cigarety, způsobují tedy závislost na nikotinu ve stejné míře,
  • elektronické cigarety prozatím nejsou nijak regulovány a mohou obsahovat látky, u kterých se později prokáže, že jsou zdraví škodlivé,
  • kvalita elektronických cigaret a obsah nikotinu v nich se mezi jednotlivými výrobci výrazně liší, při jejich výběru je nutná opatrnost,
  • přínos elektronických cigaret pro odvykání kouření nebyl zatím prokázán, lékaři obvykle doporučují využívat ověřené metody, tedy především náhradní nikotinovou terapii, příp. léky předepsané lékařem.

Zdroje:

http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_715.pdf

http://zpravy.idnes.cz/expertka-k-rizikum-elektronickych-cigaret-f21-/domaci.aspx?c=A140826_154534_domaci_vlo