Zimní ochrana dřevin

Pokud jsme se o dřeviny (zvláště ty malé) pečlivě přes sezonu starali, jsou z větší části připraveny na zimu.

Je ale třeba zabezpečit stromy proti okusu zvěří. A to buď oplocením kmínků, repelenty proti srnčí a zajícům, anebo obojím. Každopádně projdeme i oplocení zahrady a případné poškození opravíme. V posledních letech se přemnožila černá zvěř (zvláště Středočeský kraj), která dokáže napáchat na zahradě velké škody.

Ovocné stromky a stromy s hladkou kůrou, opatříme na kmeni bílým nátěrem či prodyšnou bílou ochranou, která zabrání mrazovým deskám (více viz článek Bílení kmenů).

Přes zimu sklepáváme těžký sníh z větví, aby se nepolámaly.

Křehké keře chráníme prodyšným jednoduchým zastřešením proti rozlámání těžkým sněhem.

Zdroj: www.botanicka.cz