Tísňová péče

Tísňová péče je sociální služba, která umožňuje seniorům přivolat pomoc v případě pádu, nevolnosti, týrání nebo přepadení. Má podobu tísňového tlačítka, které v případě potřeby propojí uživatele s dispečinkem, jehož pracovníci pak zorganizují účinnou pomoc. Služba umožňuje zejména osamělým seniorům žít déle v domácím prostředí bez obav z nečekaných situací.

Největším českým poskytovatelem tísňové péče je spolek Život 90, který službu poskytuje pro zhruba 1200 uživatelů v 7 krajích České republiky.

Tísňová péče Života 90

V následujícím textu popisujeme službu tísňové péče Života 90, u jiných poskytovatelů může být provedení služby jiné.

Komu je služba určena

Služba je určena zdravotně postiženým starším 27 let a seniorům nad 65 let. Služba není vhodná pro osoby s duševním onemocněním, které by znemožňovalo poskytování služby, dále pro osoby s těžkými poruchami sluchu, které znemožňují hlasovou komunikaci, a osoby s motorickým postižením, které znemožňuje stisk nouzového tlačítka.

Technické požadavky

Služba je poskytována buď jako domácí nebo jako mobilní.

Domácí verze tísňové péče – skládá se z tlačítka (v podobě náramku nebo přívěsku na krk) a pevné telefonní linky. Součástí služby je i čidlo, které sleduje pohyb v bytě.

Mobilní verze tísňové péče – skládá se z krabičky nebo mobilního telefonu s tísňovým tlačítkem. Výhodou mobilní verze je použitelnost ve venkovním prostředí, nevýhodou je, že zařízení vyžaduje časté nabíjení a je závislé na pokrytí signálem mobilních operátorů.

Jak služba funguje

Před zřízením služby je s uživatelem vyplněn podrobný dotazník o jeho osobě a jeho požadavcích na službu. Součástí dotazníku jsou i informace o zdravotním stavu a užívaných lécích od pečujícího lékaře. V dotazníku uživatel určí, které osoby mohou operátorky tísňové péče v případě potřeby kontaktovat (rodina, přátelé, sousedi, pracovníci sociálních služeb). Uživatel si také může u služby uložit klíče od bytu či domu, aby při případném vstupu do bytu nebylo nutné vylamovat zámek.

Služba tísňové péče Života 90 je zajišťována nonstop dispečinky, ve kterých operátorky vyřizují všechna tísňová hlášení. Pokud uživatel zmáčkne tlačítko tísňové péče, je automaticky propojen pomocí hlasitého odposlechu s dispečinkem. Řešení situace závisí na konkrétní situaci, operátorky mohou zajistit pomoc vlastní výjezdovou službou, mohou kontaktovat určené osoby, zdravotnickou záchrannou službu, policii či hasiče.

Součástí služby je také čidlo pohybu. Pokud v bytě nedojde k pohybu po předem nastavenou dobu (např. 10 nebo 12 hodin), je dispečink informován o této skutečnosti. Tak jsou ošetřeny i situace, kdy uživatel služby nestihne tlačítko zmáčknout nebo ho v nouzové situaci nemá u sebe. Čidlo pohybu je možné použít i v opačném režimu v době, kdy je užitel delší dobu mimo domov, např. na dovolené, pak je dispečinku naopak nahlášen pohyb v bytě a uživatel je informován.

Součástí služby je i pravidelný telefonický kontakt operátek s uživateli k ověření aktuálního stavu, a to jednou týdně.

Kolik služba stojí a kdo ji platí

Ceny se liší podle použitých zařízení a doplňkových služeb. Měsíční paušál se pohybuje v rozmezí 400 až 550 Kč a je možné jej hradit z příspěvku na péči. Jednorázový aktivační poplatek činí zhruba 1500 Kč, a může být hrazen z prostředků obce nebo kraje. Provoz tísňové péče Života 90 dotují také Ministerstvo práce a sociálních věcí a Nadace České spořitelny.

Zdroje (včetně fotografie):

Tiskové materiály spolku Život 90