Rakovina plic

Rakovina plic patří mezi nejčastější nádorová onemocnění. V roce 2010 byla v Česku diagnostikována u zhruba 4 600 mužů a 1 900 žen.1 Dlouhodobě počet onemocnění rakovinou plic u mužů mírně klesá, zatímco u žen pozorujeme mírný nárůst. Nárůst onemocnění u žen je zřejmě způsoben stoupajícím podílem kuřaček mezi ženami.

Rizikové faktory rakoviny plic

 • věk nad 45 let,
 • kouření – čím více cigaret denně člověk vykouří, tím vyšší je jeho riziko onemocnění rakovinou plic. Riziko onemocnění zůstává zvýšené ještě desítky let poté, co kuřák s kouřením přestane, zvláště pokud byla jeho spotřeba cigaret vysoká,
 • pasivní kouření,
 • vystavení rakovinotvorným vlivům (azbest, arzén, ionizující záření),
 • prodělané plicní onemocnění (tuberkulóza, chronická obstrukční plicní nemoc a další),
 • rakovina plic v rodinné anamnéze.

Příznaky rakoviny plic

 • chronický kašel,
 • vykašlávání krve,
 • dušnost, sípání, chrapot,
 • bolest na hrudi,
 • únava, slabost,
 • náhlý úbytek na váze,
 • zduření uzlin, otoky paží, krku a hlavy.

Diagnostika rakoviny plic

Bohužel prozatím nneexistují screeningové metody pro včasné vyhledávání případů rakoviny plic. Onemocnění je nejčastěji diagnostikováno až na základě fyzických příznaků, jako je chronický kašel nebo vykašlávání krve. Základními vyšetřeními jsou rentgen hrudníku a bronchoskopie. Při bronchoskopii jsou odebírány vzorky pro laboratorní vyšetření. Pacientovi je odebrána krev pro zjištění nádorových markerů. Dále jsou obvykle prováděna následující vyšetření: CT (počítačová tomografie), magnetická rezonance, PET (pozitronová emisní tomografie), scintigrafie kostí a další vyšetření. Vyšetřejí se nejen plíce, ale i další orgány, aby se zjistilo případně rozšíření rakoviny mimo plíce, např. do jater, sleziny nebo mozku.

Stadia rakoviny plic

Stadium 0 – nádor zasahuje jen vnitřní sliznici dýchacích cest.

Stadium 1 – nádor je ohraničený a menší než 3 cm, nezasahuje mimo oblast plic.

Stadium 2 – nádor zasahuje lymfatické uzliny v blízkosti plic.

Stadium 3 – nádor se z plic šíří do mezihrudního prostoru.

Stadium 4 – nádor má vzdálené metastázy v jiných orgánech, např. játrech nebo mozku.

Léčba rakoviny plic

Chirurgická léčba – jen malou část nádorů plic (zhruba 10 %2) je možno odstranit chirurgickou cestou.

Radioterapie – k léčbě je použito záření, které ničí nádorové buňky, často je radioterapie kombinována s chemoterapií.

Chemoterapie – pacientovi jsou podávány léky, které ničí nádorové buňky, obvykle nitrožilně.

Biologická léčba – moderní léčba napodobující přirozenou imunitní odpověď organizmu, má méně vedlejších účinků než chemoterapie.

Vyhlídky na dožití při onemocnění rakovinou plic

Úmrtnost na rakovinu plic je bohužel velmi vysoká. Hlavním důvodem je to, že většina případů je diagnostikována v pokročilých stadiích. Naděje na přežití pěti let od stanovení diagnózy je u mužů i žen pouze 10%2.

Zdroje:

1 http://www.uzis.cz/system/files/novot2010.pdf

2 http://www.linkos.cz/diagnozy/zhoubne-nadory-prudusek-plic-a-pohrudnice-c33-34/

Beers, Mark H., MD. The Merck Manual of Health & Aging, USA: Merck & Co., Inc.