Podzimní výsadba dřevin

Jámy pro výsadby by měly být větší, optimálně 3 – 5x širší než je průměr balu.

Vhodné je rýčem narušit stěny jámy, aby kořeny později lépe pronikly do okolní zeminy. Někdy se mohou kořeny chovat ve výsadbové jámě podobně tak jako v květináči, tedy nechtějí růst mimo ni.

Promícháme původní zeminu vyjmutou z jámy s lepší zeminou (například zahradnickým substrátem nebo kompostem).

Po výsadbě zalijeme dřeviny aspoň 10 litry vody.

Vždy k nově vysazeným stromům instalujeme kůl nebo trojnožku, která zabrání vývratu a pohybu kořenícího balu v půdě.

Úvazek mezi stromem kůlem by měl být ve tvaru  ∞ .

Zdroj: www.botanicka.cz