Angioplastika

Angioplastika, odborně perkutánní koronární intervence (PCI), je lékařský zákrok obnovující průchodnost srdečních tepen postižených chronickým onemocněním nebo akutním infarktem myokardu. Spočívá v zavedení malého balónku na místo zúžení tepny a jeho nafouknutí, aby se tepna zprůchodnila. Poté je obvykle do postiženého místa implantován stent udržující tepnu průchozí.

Před zákrokem je prováděno vyšetření zvané angiogram, při kterém lékař za pomoci kontrastní látky prohlédne postižené místo a rozhodne, zda je pro pacienta angioplastika vhodná. Důležitý je také pohovor s pacientem a jeho anamnéza. Pacient by měl vždy informovat lékaře o svých dalších onemocněních, užívaných lécích, alergiích a dřívějších reakcích na kontrastní látku.

Jak se angioplastika provádí

Angioplastika je prováděna při vědomí, pouze s lokálním umrtvením. Zákrok trvá 30 minut až několik hodin. Před zákrokem jsou pacientovi podány uklidňující a protialergické léky a je místně znecitlivěno místo vpichu. Balónkový katetr (tenká trubička s malým balónkem na konci) je obvykle zaváděn přes tepnu v tříslech, u některých pacientů přes tepny na paži nebo na zápěstí. Na hruď pacienta jsou umístěny elektrody pro monitorování srdečního tepu a rytmu.

Z místa vpichu provlékne lékař katetr až ke zúženému místu v srdeční tepně. Katetr je tak tenký, že jeho pohyb v těle pacient nezaznamená, ale je možné cítit nepříjemný tlak v místě vpichu. Do tepny je vstříknuta kontrastní látka, aby lékař mohl kontrolovat průběh zákroku na angiogramu. V místě zúžení pak lékař nechá nafouknout balónek, aby se zúžené místo rozšířilo. Balónek zůstává nafouknutý několik minut, někdy opakovaně. Při nafouknutí balónku může pacient pociťovat nepříjemnou bolest na hrudi, protože balónek omezuje tok krve do srdce.

Poté je obvykle na postižené místo vložen stent, který má za úkol zabránit opakovanému zúžení tepny. Stent je tenká kovová trubička s povrchem podobným pletivu. Novinkou jsou stenty potažené léky, které působí proti opětovnému ucpání tepny.

Opatření po angioplastice

Po zákroku zůstává pacient ještě 3 až 5 dní v nemocnici. První den je nutné dodržovat klid na lůžku, aby se uzavřela rána v tříslech. Návrat k běžné aktivitě je možný za 7 až 14 dní, s postupným přidáváním zátěže. Po angioplastice je nutné dlouhodobě užívat léky předepsané lékařem, aby se předešlo vzniku krevní sraženiny v místě zákroku.

Rizika angioplastiky

Angioplastika je dnes již běžně prováděným zákrokem s malými riziky. Největším rizikem je možná alergická reakce na kontrastní látku podávanou během zákroku. Jen zcela výjimečně dojde během zákroku k poškození srdeční tepny nebo vzniku krevní sraženiny, které pak pacienta ohrožují na životě.

Zdroje:

Litin, Scott, M.D. Mayo Clinic Family Health Book, 4. vydání, Rochester: Mayo Clinic, 2009

http://www.ikem.cz/www?docid=1003993

http://www.fnol.cz/pdf/pacientske_brozurky/PTA_2CHIR.pdf