Preventivní prohlídky u seniorů

Ženy a muži nad 50 let mají v České republice nárok na následující bezplatné preventivní prohlídky.

Bezplatné preventivní prohlídky pro ženy nad 50 let

Preventivní prohlídka u praktického lékaře

každé dva roky

Preventivní stomatologická prohlídka

dvakrát ročně

Mamografické vyšetření

každé dva roky

Test okultního krvácení ve stolici

od 50 do 55 let jednou za rok, od 55 let jednou za dva roky

Kolonoskopie (jako varianta k testu okultního krvácení ve stolici)

od 55 let a dále každých deset let

Vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi

v 60 letech

Chemické vyšetření moči

každé dva roky

Kontrola hladiny cukru v krvi

každé dva roky

EKG

každé čtyři roky

Bezplatné preventivní prohlídky pro muže nad 50 let

Preventivní prohlídka u praktického lékaře

každé dva roky

Preventivní stomatologická prohlídka

dvakrát ročně

Test okultního krvácení ve stolici

od 50 do 55 let jednou za rok, od 55 let jednou za dva roky

Kolonoskopie (jako varianta k testu okultního krvácení ve stolici)

od 55 let a dále každých deset let

Vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi

v 60 letech

Chemické vyšetření moči

každé dva roky

Kontrola hladiny cukru v krvi

každé dva roky

EKG

každé čtyři roky

Další doporučená preventivní vyšetření pro seniory

Preventivní vyšetření pokožky

jednou ročně

Screening demence

jednou ročně od 60 let

Vyšetření hladin hormonů štítné žlázy u žen

jednou ročně od 65 let

Pohmatové vyšetření prsu jednou měsíčně samovyšetření, jednou ročně lékařem
Gynekologické vyšetření a vaginální cytologie každé tři roky do 70 let
Vyšetření kostní denzity v 60 letech u rizikových žen, u ostatních žen v 65 letech