Prevence pádů ve vyšším věku

Až třetina osob nad 65 let upadne alespoň jednou ročně, polovina z nich opakovaně. Pacienti hospitalizovaní v nemocnicích nebo v zařízeních dlouhodobé péče jsou ohrožení pády ještě více.1,2  Pády mohou být pro starší osoby velmi nebezpečné, protože starším lidem hrozí kvůli křehkým kostem a kloubům mnohem častěji vážné úrazy. Pády mohou také vyvolávat psychické problémy, ztrátu sebejistoty a deprese.

Rizikové faktory pádů

Příčiny pádů můžeme rozdělit na vnitřní a vnější, přičemž většina pádů vzniká z kombinace několika příčin.

Vnitřní příčiny pádů:

 • zdravotní stav – stárnutí s sebou přináší mnoho zdravotních problémů, které zvyšují pravděpodobnost pádu. Ve stáří se zhoršuje zrak a sluch, zmenšuje se citlivost v rukou a nohou, prodlužuje se doba reakce na podněty. Příčinou pádů mohou být také problémy kardiovaskulárního systému (např. arytmie, snížení tlaku při rychlém vstávání ze sedu nebo lehu), neurologická a psychiatrická onemocnění (např. Parkinsonova choroba, demence) či nemoci pohybového ústrojí (např. artróza),
 • užívané léky – mnoho léků užívaných staršími pacienty může zvyšovat riziko pádů. Tyto účinky mohou mít některá psychofarmaka, léky na snížení krevního tlaku či léky na odvodnění organizmu,
 • celková kondice – senioři s dobrou kondicí jsou pády ohroženi mnohem méně než ostatní senioři.

Vnější příčiny pádů:

Většina pádů se seniorům přihodí v domácím prostředí, přičemž časté jsou pády po uklouznutí či zakopnutí o překážku. Těmto pádům se dá předejít správným vybavením domácnosti a používáním kompenzačních pomůcek.

Prevence pádů

Vnitřní příčiny

Pády mohou být příznakem jiného onemocnění a lékař by o nich měl vždy vědět, i když při pádu nedojde ke zranění. Pozornost by měla být věnována předepisovaným lékům, zvláště u nově předepisovaných léků či při změně dávkování. Důležité je udržovat přiměřenou kondici, alespoň 30minutovou chůzí denně. Vhodné je posilování nohou a nácvik rovnováhy.

Vnější příčiny

Pádům se dá částečně předejít úpravami domácího prostředí a použitím kompenzačních a ochranných pomůcek (hole, chodítko, popř. vozík, chránič kyčelních kloubů).

Bezpečné prostředí v domácnosti:

 • kvalitní osvětlení se snadno dosažitelnými vypínači,
 • noční osvětlení,
 • stabilní nábytek, který se nepřevrhne,
 • koberce po celé ploše pokoje,
 • neklouzavý povrch podlahy a schodiště,
 • doplnění madel do koupelny, na WC a na schodiště,
 • protiskluzové podložky ve vaně nebo ve sprchovém koutu,
 • sedátko do vany či sprchového koutu,
 • zvýšený sedací nábytek, postel a WC,
 • elektrické a datové kabely ukryté v lištách,
 • nošení vhodné obuvi.

Zdroje:

1 Beers, Mark H., MD. The Merck Manual of Health & Aging, USA: Merck & Co., Inc.

2 Topinková, Eva. Geriatrie pro praxi. 1. vydání, dotisk. Praha: Galén, 2010