Nová vakcína přináší širší ochranu proti chřipce

Chřipková sezóna postihuje Českou republiku pravidelně každý rok – nejčastěji ve dvou vlnách. První z nich propuká obvykle na začátku prosince, druhá na přelomu ledna a února. Každoročně onemocní chřipkou 10 až 15 % populace,1 a to i přes to, že existuje účinný způsob, jak infekci zabránit – očkování. Letos na český trh přichází nová čtyřvalentní (tetravalentní) vakcína proti chřipce Vaxigrip Tetra. Oproti dosavadní třívalentní (trivalentní) vakcíně působí proti většímu počtu cirkulujících chřipkových virů a poskytuje tak širší spektrum ochrany.2

Virus chřipky je vysoce nakažlivý a může napadnout kohokoli bez rozdílu věku. Chřipka, ačkoli je mnohdy bagatelizována, může způsobit různé zdravotní komplikace, vést k hospitalizaci a v krajním případě i k úmrtí. Největší riziko představuje chřipka pro seniory nad 65 let a chronicky nemocné různého věku. V Evropě je chřipka každoročně zodpovědná za 22 milionů závažných případů onemocnění, 3,5 milionů hospitalizací a celkem 170 tisíc úmrtí.5 V České republice zemře v důsledku chřipky každý rok přibližně 1 500 – 2 000 lidí,1 což je 3x víc než v důsledku dopravních nehod.

Chřipka typu B – obzvlášť nebezpečný zabiják

Nejúčinnější ochranou proti chřipce je očkování. Očkovaný člověk sníží riziko nákazy nejen u sebe, ale i pro své okolí. Vakcinaci je třeba opakovat každý rok znovu, ideálně do konce listopadu. Cirkulující chřipkové viry se totiž každou sezónu mění. Proto Světová zdravotnická organizace (WHO) každý rok aktualizuje složení vakcíny tak, aby co nejvíce odpovídalo virům kolujícím danou sezónu v populaci2. „Obecně se v populaci vyskytují chřipkové viry typu A, B a C. Očkování se však provádí pouze proti typu A a B, protože typ C nezpůsobuje epidemie. Doposud se u nás v rámci očkování proti chřipce používaly trivalentní vakcíny, které účinkují proti dvěma kmenům A a jednomu kmeni B. Globálním fenoménem posledních let však je proměnlivost a nepředvídatelnost B viru, z toho důvodu vznikla potřeba rozšířit složení vakcíny o další kmen B. Proto byla vytvořena tetravalentní vakcína, která účinkuje proti čtyřem chřipkovým kmenům a vůbec poprvé je letos dostupná i českým zájemcům o očkování,“ říká prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., přednosta Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty v Plzni.  

Chřipka typu B představuje přibližně 20 % všech cirkulujících chřipkových kmenů a ovlivňuje či způsobuje zvýšení úmrtnosti ve všech věkových skupinách. Například v USA souvisí s chřipkou typu B celkem 25 % úmrtí způsobených chřipkou. V celosvětovém měřítku má chřipka typu B na svědomí až 34 % všech hospitalizací způsobených chřipkou.4,6

Nová vakcína – až o 1,6 milionů případů chřipky méně

Nová tetravalentní vakcína Vaxigrip Tetra obsáhne kromě tradičních 2 kmenů A i oba cirkulující kmeny B – Yamagata a Victoria. V porovnání s dosud používanými trivalentními vakcínami tak poskytne širší ochranu právě v reakci na epidemiologickou situaci chřipky typu B. Odhaduje se, že pokud by se tato tetravalentní vakcína používala v Evropě v posledních deseti letech namísto dosavadní trivalentní vakcíny, mohl se snížit počet onemocnění chřipkou až o 1,6 milionu, počet hospitalizací o cca 37 tisíc a počet úmrtí o téměř 15 tisíc.7

Vakcína Vaxigrip Tetra je indikována pro dospělé a děti od 3 let věku. Inaktivované vakcíny proti chřipce je možné podávat ve všech stádiích těhotenství, a také kojícím ženám. Ochrana proti chřipce se vytvoří přibližně 2 týdny po očkování, proto je nutné provést vakcinaci v dostatečném předstihu4. Pokud očkovaný přijde do kontaktu s chřipkovým virem dříve, než si tělo vytvoří protilátky, může v této době chřipkou i přes očkování onemocnět.

Tetravalentní vakcína Vaxigrip Tetra se aplikuje do ramene, očkovat se lze u svého praktického lékaře nebo v nejbližším očkovacím centru. Nová vakcína včetně aplikace stojí kolem 400 Kč. Rizikové skupiny obyvatel, tj. senioři nad 65 let a chronicky nemocní bez rozdílu věku, však mají vakcínu včetně aplikace částečně hrazenu z veřejného zdravotního pojištění s minimálním doplatkem do výše 100 Kč. Zbytek populace si může nechat vakcínu proplatit u své zdravotní pojišťovny, která nabízí v rámci svých preventivních programů příspěvek na očkování proti chřipce ve výši až několika set korun.

Zdroje:

  1. Solen med Kynčl, Havlíčková, http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2011/09/02.pdf
  2. SPC přípravku Vaxigrip Tetra, datum revize textu 19. 7. 2017, dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0131425&tab=texts
  3. PIL přípravku Vaxigrip Tetra, datum revize textu 19. 7. 2017, dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0131425&tab=texts
  4. Glezen PW, Schmier JK, Kuehn CM et al. The Burden of Influenza B: A Structured Literature Review. Am J Publ Health 2013; 103(3): e43-e51
  5. Ryan J., Zoellner Y., Gradl B. et al. Establishing the health and economic impact of influenza vaccination within the European Union 25 countries. Vaccine 2006; 24(47-48):6812-6822
  6. Puig-Barber J. Burtseva I. Yu H. et al. Influenza epidemiology and influenza vaccine effectiveness during the 2014–2015 season: annual report from the Global Influenza Hospital Surveillance Network. BMC Public Health 2016; 16 (Suppl 1):757
  7. Uhart M. Bricout H. Clay E. Largeron N. Public health and economic impact of seasonal influenza vaccination with quadrivalent influenza vaccines compared to trivalent influenza vaccines in Europe. Hum Vaccin Immunother 2016; 12(9): 2259-2268

Kampaň STOP chřipce! chce zvýšit informovanost o nebezpečí chřipky a zabránit tak dalším zbytečným úmrtím. Připojte se i Vy k petici za zvýšení proočkovanosti proti chřipce v ČR na http://www.stop-chripce.cz/pripojuji-se

Více na www.stop-chripce.cz nebo na www.ockovaniprotichripce.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.