Dna

Dna je velmi bolestivé kloubní onemocnění, které je způsobeno hromaděním krystalků kyseliny močové v kloubech a okolních tkáních. Dna postihuje častěji muže, a to již od středního věku, u žen se onemocnění projevuje méně často a obvykle až po menopauze.Neléčená dna může vést k poškození kloubů a také k onemocnění ledvin.

Příčiny dny

  • genetické faktory – existují vrozené dispozice pro zvýšenou hladinu kyseliny močové v organizmu,
  • zvýšená konzumace alkoholu a masa, dehydratace,
  • zranění, stres, únava,
  • projev jiných onemocnění nebo jejich léčby (vysoký krevní tlak, cukrovka, cytostatická léčba).

Příznaky dny

– akutní dna:

  • silná bolest některého kloubu, nejčastěji kloubu palce na noze, méně často kotníku, kolena či prstů na rukou,
  • kloub je oteklý, zarudlý, kůže je napnutá, červená a horká,
  • mohou se přidat celkové příznaky – horečka, zrychlený tep, zimnice,
  • akutní fáze dny trvá obvykle několik dní, poté následuje několikaměsíční pauza, po které se nemoc znovu vrací,

– chronická dna:

  • při dlouhém trvání nemoci dochází ke vzniku tzv. tofů, což jsou uzlíkovité útvary z nahromaděných krystalků kyseliny močové, vznikají na ušních boltcích a  v okolí     kloubů (loket, pata). Tofy mohou vést až k chronickému zánětu kloubu a jeho deformacím,
  • u pětiny pacientů s dnou dochází k vytvoření ledvinových kamenů1.

Diagnostika dny

Při akutním záchvatu dny lze stanovit diagnózu na základě fyzikálního vyšetření. Při pochybnostech rozhoduje rozbor vzorku z tofu nebo z nitrokloubní tekutiny. Vyšetření krve má doplňující charakter, při akutním zánětu mohou být přítomny známky zánětu a ve většině případů obsahuje krev zvýšené množství kyseliny močové, což však samo o sobě neznamená onemocnění dnou. U chronické dny je obvykle prováděno rentgenové vyšetření postižených kloubů, které prokáže změny na kloubech.

Léčba dny

Léčba dny je obvykle úspěšná a může zabránit vzniku komplikací, v případě potíží proto navštivte lékaře co nejdříve.

Farmakologická léčba

Farmakologická léčba je zcela v rukou lékaře, na předpis jsou k dispozici léky jak pro akutní fázi nemoci (colchicin, nesteroidní antirevmatika, kortikosteroidy), tak pro chronickou fázi (allopurinol, nesteroidní antirevmatika nebo colchicin v nízkých dávkách).

Režimová opatření

Při dně mohou pomoci dietní opatření – omezení komzumace alkoholu a masa a masných výrobků, vhodné je zvýšit příjem tekutin. Obézním nemocným může pomoci snížení váhy. V akutní fázi dny jsou vhodné studené obklady na postižený kloub a klidový režim.

Zdroje:

1 Beers, Mark H., MD. The Merck Manual of Health & Aging, USA: Merck & Co., Inc.

Litin, Scott, M.D. Mayo Clinic Family Health Book, 4. vydání, Rochester: Mayo Clinic, 2009

Topinková, Eva. Geriatrie pro praxi. 1. vydání, dotisk. Praha: Galén, 2010

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dna

http://www.nia.nih.gov/health/publication/arthritis-advice