Desatero pro výběr domova pro seniory

Desatero pro výběr domova pro seniory připravila organizace Život 90Desatero klade zásadní otázky, které by měl každý zvážit při výběru pobytového zařízení. Jde o velmi důležité rozhodnutí – pro seniora se jedná o jeho nový domov. Desatero má za cíl podpořit seniory i jejich rodiny a předejít tak riziku špatného zacházení se starými lidmi v ústavní péči.

1. Zařízení osobně navštivte

 • Jaké jsou podmínky bydlení? Kolik lidí je na jednom pokoji?
 • Jaké jsou podmínky pro osobní hygienu?
 • Necítíte v zařízení zápach moči, který by svědčil o zanedbávání péče o klienty?
 • Mohou mít klienti bezpečně uložené své osobní věci a mít k nim přístup?
 • Mají dostatek soukromí?
 • Neomezuje někdo klienty v osobní svobodě (např. bezdůvodně zvednuté postranice u postele)?
 • Jsou pokoje vybaveny tísňovým tlačítkem, jehož prostřednictvím může být přivolán pracovník? (Vyzkoušejte si tlačítko, jestli někdo přijde.)
 • Odpovídá strava zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování?

2. Promluvte si s těmi, kteří zde žijí

 • Jak jsou spokojení?
 • Klepe personál před vstupem do pokoje?
 • Klientům se vyká, či tyká? Jak jsou oslovováni?
 • Jednají zaměstnanci s klienty s úctou a respektem?

3. Zajímejte se, jak je zajištěn volný čas klientů

 • Jaká je nabídka volnočasových aktivit?
 • Docházejí za klienty dobrovolníci, kteří se jim věnují?
 • Je součástí zařízení terasa, balkón nebo zahrada, kde mohou klienti trávit čas na čerstvém vzduchu?
 • Můžou se volně pohybovat po zařízení i mimo něj?

4. Kdo v zařízení pracuje?

 • Je zde dostatek personálu? Kolik času denně věnuje klientovi?
 • Jsou zastoupeni muži i ženy? Může si klient vybrat, kdo mu pomůže např. s intimní hygienou?
 • Mají pracovníci odpovídající kvalifikaci (sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, všeobecná sestra)?

5. Zjistěte, zda má domov pro seniory svého lékaře

 • Dojíždí lékař pravidelně, má ordinaci poblíž?

6. Představte si sebe jako klienta domova pro seniory v celodenním režimu

 • Máte čas a klid na ranní hygienu?
 • S kolika dalšími lidmi se dělíte o toaletu?
 • Chodíte-li hůře, můžete se v domově dostat, kam potřebujete (záchod, jídelna, koupelna, společenská místnost)?
 • Máte šanci ovlivnit, co budete jíst?
 • Můžete přijímat návštěvy v soukromí?
 • Můžete telefonovat o samotě?
 • Je pro Vaši rodinu a přátele zařízení snadno dopravně dostupné?

7. Prostudujte si důležité dokumenty

 • Zjistěte, jestli je domov pro seniory v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 • Seznamte se s provozním řádem – kdy je noční klid, jak a kdy probíhá stravování?

8. Zorientujte se ve financích

 • Máte vyřízený příspěvek na péči, který zvyšuje Vaše šance přijetí do domova?
 • Prostudujte si ceník služeb zařízení, za co všechno se platí? U registrovaného poskytovatele platíte maximální částky dle zákona. Za další činnosti (kadeřnice, pedikúra atd.) zaplatíte podle ceníku poskytovatele.
 • Zařízení nemá právo podmínit Vaše přijetí jakýmkoli finančním darem či příspěvkem.
 • Po zaplacení stravy a ubytování v zařízení Vám vždy musí zbýt 15 % z Vašeho příjmu.

9. Ptejte se na názory okolí, známých, na sociálním odboru příslušné obce

 • Jakou má zařízení pověst?
 • Spolupracuje s jinými organizacemi v okolí?

10. Informujte se, jakým způsobem se v zařízení řeší nespokojenost klientů.

 • Je schránka důvěry umístěna na dostupném místě?
Organizace Život 90 dále nabízí bezplatné poradenství pro seniory a osoby, které o ně pečují:
 • bezplatná nonstop telefonní linka Senior telefon na čísle 800 157 157,
 • bezplatné poradny na adrese Karoliny Světlé 18, Praha 1 (objednání na tel. 800 157 157) – provozované poradny: finanční, právní, diabeticko-podiatrická, psychologická a mezigenerační, sociální, pro pečující osoby a poradna zaměřená na domácí násilí, týrání a špatné zacházení,
 • online poradna na www.seniorum.cz.